ပတ်ကျိကောက်ဇောင်လားကတ်မေ


ရေးသားသူ- ငွေနှင်းမော်(ကျွန်းပြိန်)

Share: