ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ထိ အမည်တင်သွင်းသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၉၇ ဦးရှိ


ခိုင်လူလှ (ရိုးမမြေ)
နိရဉ္စရာ၊ ဩဂုတ် ၃/၂၀၂၀

ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ နိုင်ငံရေးပါတီအလိုက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းသူအရေအတွက်မှာ ၂၀၂၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁ ဦး၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီး ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ထိ ၉၇ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

၎င်းတင်သွင်းသူ ၉၇ ဦးမှာ ပါတီ (၉) ခုဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ၃၁ ဦး၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၂၉ ဦး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ၁၈ ဦး၊ ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီမှ ၃ ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားအင်အားစုပါတီမှ ၃ ဦး၊ဒိုင်းနက်လူမျိုး တိုးတက်ရေးပါတီမှ ၃ ဦး၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီမှ ၁ ဦး၊ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီက ၁ ဦးနှင့် တသီးပုဂလ ၈ ဦးတို့ ဖြစ်ကြသည်။

ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၃၁ ဦးအထဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၉ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၅ ဦး၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၆ ဦး၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော် ၁ ဦးတို့ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၂၉ ဦး အထဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၈ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၄ ဦး၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၆ ဦး၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော် ၁ ဦးတို့ဖြစ်ကြသည်။  

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၁၈ ဦးအထဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၅ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၄ ဦးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၉ ဦးတို့ ဖြစ်ကြပြီး ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီက ၃ ဦး အထဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၁ ဦးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၂ ဦးတို့ဖြစ်ကြသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားအင်အားစုပါတီမှ ၃ ဦးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁ ဦး၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီး ဒိုင်းနက်လူမျိုး တိုးတက်ရေးပါတီမှ ၃ ဦးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁ ဦး၊ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁ဦးတို့ဖြစ် ကြသည်။

ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီက ၁ ဦး၊ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီက ၁ ဦးတို့မှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တေနေရာအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ တသီးပုဂလ ၈ ဦးမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၃ ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၄ဦးနှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်နေရာ ၁ နေရာအတွက် ဖြစ်ကြသည်။

၎င်းစာရင်းမှာ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့မှ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Share: